Thursday, 12 January 2017 11:18

Κόκκινα δάνεια: Κίνηση για αλλαγή τοπίου από Ελληνική

Written by  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ

Σημαντικά οφέλη αναμένεται να έχει για τον τόπο η σύναψη συμφωνίας για σύσταση εταιρείας μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας με εξειδικευμένο οίκο, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στα χέρια της τράπεζας. Η συμφωνία εντάσσεται μέσα στις ευρύτερες προσπάθειες της τράπεζας για απομόχλευση του σημαντικού όγκου των ΜΕΔ τα οποία βρίσκονται συσσωρευμένα στους ισολογισμούς του ιδρύματος. Σύμφωνα με την Ελληνική εταίρος της τράπεζας στη νέα εταιρεία είναι ο όμιλος APS, ο οποίος διαθέτει 12ετή εμπειρία στον τομέα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 11 χώρες στην Ευρώπη. Μεταξύ των πελατών της συμπεριλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες όπως για παράδειγμα η Merrill Lynch, Bank of America, Unicredit, Fortis Bank, Banco Populari, Deutsche Bank, Hungarian National Bank, IFC.

ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ.
Όπως πληροφορείται η «Αλήθεια» από πηγές της τράπεζας, η διαδικασία για τη διαχείριση του όγκου των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ξεκίνησε από το 2015 καθώς υπήρξαν συνεχείς συναντήσεις με εταιρείες που έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και πείρα στη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» και οι οποίες διαχειρίζονται με επιτυχία το πρόβλημα των ΜΕΔ σε άλλες χώρες όπως πχ Ισπανία. Η διαδικασία αυτή προνοούσε συναντήσεις με περίπου 30 εταιρείες που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Η Διεύθυνση της τράπεζας μελέτησε ενδελεχώς παραδείγματα άλλων χωρών και καταλήξαμε τελικά στην απόφαση να αναλάβει τη διαχείριση του ζητήματος η APS», ανέφερε πηγή της Ελληνικής στην «Α». Επιπλέον μας τονίσθηκε πως σκοπός της κίνησης αυτής δεν είναι η πώληση των δανείων αλλά οι αναδιαρθρώσεις τους προς όφελος τόσο της τράπεζας όσο και των δανειοληπτών.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.
Στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί η διαχείριση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (περίπου €2.4δις) το οποίο θα παραμείνει στον ισολογισμό της τράπεζας. Η τράπεζα θα διατηρήσει και την τελική ευθύνη για το κάθε δάνειο. Παράλληλα τη νέα εταιρεία θα στελεχώσει κυρίως το υφιστάμενο προσωπικό της τράπεζας (Διεύθυνσή Διαχείρισης Καθυστερήσεων), διατηρώντας τα ίδια ωφελήματα.

ΘΕΤΙΚΑ.
H νέα εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων επιτρέποντας στην τράπεζα να αξιοποιήσει τους υπόλοιπους πόρους της για την ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά, ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να διευρύνει τον κύκλο εργασιών και το μερίδιο αγοράς της. Επιπλέον, η εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα που θα επιφέρει η συνεργασία με ένα τέτοιο εταίρο θα επιταχύνει και θα βελτιώσει τις αναδιαρθρώσεις. Η τράπεζα επισημαίνει πως σε χώρες όπου έχει δοκιμαστεί το μοντέλο αυτό όπως για παράδειγμα την Ισπανία, Ιταλία και ανατολική Ευρώπη οι εισπράξεις και οι αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έχουν επιταχυνθεί και βελτιωθεί σημαντικά.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.
Η τράπεζα διευκρινίζει πως όλοι ανεξαίρετα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι, θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία με τους ίδιους όρους εργασίας και σημειώνει πως «κανείς δεν χάνει την εργασία του κανείς δεν χάνει τον μισθό του και τα υφιστάμενα ωφελήματα. Είμαστε σε στενή επαφή με τους εργαζομένους και την ΕΤΥΚ ώστε η μεταφορά να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα και κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή».

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ.
Η συμφωνία αυτή αφορά (έμμεσα) μόνο πελάτες της τράπεζας που η χορήγηση τους έχει χαρακτηριστεί ως μη εξυπηρετούμενη με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA). Τόσο οι πελάτες όσο και η Ελληνική Τράπεζα διατηρούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τις συμφωνίες για τις χορηγήσεις. Ο πελάτης παραμένει πελάτης της τράπεζας. Το δάνειο παραμένει στην ιδιοκτησία της τράπεζας. «Το δάνειο δεν πωλείται στη νέα εταιρεία. Η διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων θα γίνεται από τη νέα εταιρεία», διευκρινίζει το τραπεζικό ίδρυμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.
Σύμβουλοι της τράπεζας για τη συναλλαγή ήταν η ισπανική Alantra και η Clifford Chance. Όσον αφορά εργασιακά θέματα, ήταν το δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου και Συνεργάτες και για θέματα που άπτονται της κυπριακής νομοθεσίας το δικηγορικό γραφείο Άντης Τριανταφυλλίδης.

Read 4020 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Sport Day